ประกาศจากภาควิชา

ข่าวสารข่าวรับสมัครงานอบรมสมนา

ภาควิชาสถิติประยุกต์ ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาสถิติธุรกิจและการประกันภัย ที่ได้รับทุนการศึกษา

ภาควิชาสถิติประยุกต์ ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาชั้นปีที […]

0 comments

ขอแสดงความยินดีกับศิษย์เก่าภาควิชาสถิติประยุกต์ที่ได้รับทุนพัฒนาศักยภาพในการทำงานวิจัยของอาจารย์รุ่นใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2564

🎉ขอแสดงความยินดีกับศิษย์เก่าภาควิชาสถิติประยุกต์ที่ได้ร […]

0 comments

ขอแสดงความยินดีกับ🎉 อาจารย์ ดร.กอบกุล รวีสวัสดิ์ เนื่องในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง “ผู้ช่วยศาสตราจารย์”

ภาควิชาสถิติประยุกต์ ขอแสดงความยินดีกับ🎉 อาจารย์ ดร.กอบ […]

0 comments

บริษัท ทิพยประกันภัย จํากัด (มหาชน) เปิดรับสมัครงาน

📣 📣 ประชาสัมพันธ์ 📣 📣 บริษัท ทิพยประกันภัย จํากัด (มหาช […]

0 comments

ศูนย์สารสนเทศและนวัตกรรมข้อมูลศิริราช (SiData+) คณะแพทย […]

0 comments

ประกาศรับสมัครงาน บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)

ประกาศรับสมัครงาน บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน […]

0 comments