ประกาศจากภาควิชา

ข่าวสารข่าวรับสมัครงานอบรมสมนา

ประกาศคะแนนสอบกลางภาค 1/2560 วิชา Statistic for engineer

คะแนนสอบสามารถดูได้ตาม Link ด้านล่างต่อไปนี้ หมายเหตุ : […]

ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรมเสริมทักษะ VBA และกิจกรรมเสริมทักษะ การฟังเพื่อจับประเด็น

รายชื่อผู้เข้าร่วมสามารถดูได้จาก Link ด้านล่างนี้ &nbsp […]

ประกาศคะแนนวิชา Statistics in Everyday Life ประจำภาคเรียนที่ 1/2560

ประกาศคะแนนวิชา Statistics in Everyday Life ประจำภาคเรี […]

บริษัทกรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) เปิดรับสมัครงานตำแหน่ง DIGITAL INNOVATION OFFICER

 

เมืองไทยประกันภัยรับสมัครนักศึกษาฝึกงาน

รับสมัคร : นิสิต/นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาที่เปิดรับสมัค […]

ธนาคารกรุงไทยประกาศรับสมัครงานลูกจ้างชั่วคราว

ธนาคารกรุงไทยประกาศรับสมัครงานลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน)   […]

Posts not found