ประกาศจากภาควิชา

ข่าวสารข่าวรับสมัครงานอบรมสมนา

คะแนนสอบกลางภาครายวิชา 040503001 Statistics in everyday life ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2560

ประกาศผลคะแนนสอบกลางภาค   รายวิชา 040503001 Statis […]

ประกาศผลคะแนน STATISTICS FOR ENGINEER & SCIENTIST

ประกาศผลคะแนนกลางภาค ในรายวิชา 040503011 STATISTICS FOR […]

บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) มอบทุนในโครงการสนับสนุนทุนการศึกษา (BKI Scholarship) ประจำปี 2560

ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวนัฐวดี  ทองอินทร์ นักศึกษาชั้น […]

บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด(มหาชน) รับสมัครนักศึกษาฝึกงาน

      ผู้ที่สนใจสามารถติดต่อไปยังรายละเอ […]

กองทัพอากาศ รับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการ ประจำปี ๒๕๖๑

ประชาสัมพันธ์ครับ  อาจารย์ หรือเพื่อนๆ ท่านใดมีน้องๆ หล […]

บริษัท เคซีอี อินเตอร์เนชันแนล จำกัด ประกาศรับสมัครงาน

ประชาสัมพันธ์ตำแหน่งงาน ด่วน!!! บริษัท เคซีอี อินเตอร์เ […]

บริษัท อาร์เอฟเอส ประกาศรับสมัครงาน

ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่ฝ่ายรับประกันคุณภาพงานปฏิบัติก […]

เมืองไทยประกันภัยรับสมัครนักศึกษาฝึกงาน

รับสมัคร : นิสิต/นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาที่เปิดรับสมัค […]

Posts not found