ประกาศจากภาควิชา

ข่าวสารข่าวรับสมัครงานอบรมสมนา

ขอเชิญร่วมงาน Thailand Insurance symposium 2021

ขอเชิญร่วมงาน Thailand Insurance symposium 2021 วันพุธท […]

0 comments

ขอแสดงความยินดีกับ👉 วิสุนีย์ ผักกาด นักศึกษาปริญญาเอก สาขาวิชาสถิติประยุกต์

ขอแสดงความยินดีกับ👉 วิสุนีย์ ผักกาด นักศึกษาปริญญาเอก ส […]

0 comments

ขอแสดงความยินดีกับ👉 จุฑามาศ บุญรัศมี นักศึกษาปริญญาเอก สาขาวิชาสถิติประยุกต์

ขอแสดงความยินดีกับ👉 จุฑามาศ บุญรัศมี นักศึกษาปริญญาเอก […]

0 comments

บริษัท ทิพยประกันภัย จํากัด (มหาชน) เปิดรับสมัครงาน

📣 📣 ประชาสัมพันธ์ 📣 📣 บริษัท ทิพยประกันภัย จํากัด (มหาช […]

0 comments

ศูนย์สารสนเทศและนวัตกรรมข้อมูลศิริราช (SiData+) คณะแพทย […]

0 comments

ประกาศรับสมัครงาน บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)

ประกาศรับสมัครงาน บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน […]

0 comments