ประกาศจากภาควิชา

ข่าวสารข่าวรับสมัครงานอบรมสมนา
45952

ภาควิชาสถิติประยุกต์ขอแสดงความยินดี “นายภัทรพงศ์ สกุลวโรภาส” นักศึกษาภาควิชาสถิติประยุกต์

ภาควิชาสถิติประยุกต์ขอแสดงความยินดี ” นายภัทรพงศ์ […]

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การจัดการเรียนการสอนการเตรียมพร้อมเพื่อสหกิจศึกษาและการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558”

การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การจัดการเรียนการสอนการ […]

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

บรรยาย เรื่อง Change Point Detection and its Applications โดย Professor Dr.Arjun K. Gupta

ภาควิชาสถิติประยุกต์ได้รับเกียรติจาก Professor Dr.Arjun […]

Posts not found

Posts not found