ประกาศจากภาควิชา

ข่าวสารข่าวรับสมัครงานอบรมสมนา

ประกาศคะแนนสอบกลางภาคเรียน 1/2564 รายวิชา 040503011 Statistics for Engineers and Scientists

ประกาศคะแนนสอบกลางภาคเรียน 1/2564 รายวิชา 040503011 Sta […]

0 comments

ประกาศคะแนนกลางภาค วิชา Statistics in Everyday Life ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

ประกาศผลคะแนนสอบกลางภาคเรียนที่ 1/2564 วิชา Statistics […]

0 comments

รับสมัครทุนช่วยเหลือ ทุนช่วยเหลือสําหรับนักศึกษา ในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19 )

🚩รับสมัครทุนช่วยเหลือ ทุนช่วยเหลือสําหรับนักศึกษา ในช่ว […]

0 comments

ศูนย์สารสนเทศและนวัตกรรมข้อมูลศิริราช (SiData+) คณะแพทย […]

0 comments

ประกาศรับสมัครงาน บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)

ประกาศรับสมัครงาน บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน […]

0 comments

!! รับสมัครงาน สำนักวิจัยซูเปอร์โพล !!

สำนักวิจัยซูเปอร์โพล รับสมัครงาน ตำแหน่งผู้ช่วยนักสถิติ […]

0 comments