ประกาศจากภาควิชา

ข่าวสารข่าวรับสมัครงานอบรมสมนา

ประกาศคะแนนสอบกลางภาค 1/2559 วิชา 040503001 Statistic in Everyday Life

คะแนนสอบสามารถดูได้ตาม Link ด้านล่างต่อไปนี้ หมายเหตุ : […]

ประกาศคะแนนสอบกลางภาค 1/2559 วิชา 040503011 Statistic for engineer and science

คะแนนสอบสามารถดูได้ตาม Link ด้านล่างต่อไปนี้ หมายเหตุ : […]

45952

ภาควิชาสถิติประยุกต์ขอแสดงความยินดี “นายภัทรพงศ์ สกุลวโรภาส” นักศึกษาภาควิชาสถิติประยุกต์

ภาควิชาสถิติประยุกต์ขอแสดงความยินดี ” นายภัทรพงศ์ […]

ธนาคารกรุงไทยประกาศรับสมัครงานลูกจ้างชั่วคราว

ธนาคารกรุงไทยประกาศรับสมัครงานลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน)   […]

Posts not found